عنوان 

 

نویسنده

 

پیامد های ناشی از تغییر اقلیم بر توسعه شیلات و آبزیان کشور

 

 دکتر محمد پورکاظمی
 همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی   دکتر محمد صدیق مرتضوی

ارزیابی آسیب پذیری گونه های ماهی در صید آبهای خلیج فارس و دریای عمان تحت تاثیر تغییرات اقلیمی بر اساس پارامترهای جمعیتی

سید امین الله تقوی

گونه های فیتوپلانکتونی مسبب کشند قرمز در آبهای هرمزگان

فرشته سراجی

بررسی تغییرات مکانی کشند قرمز طی سال‌های 95-1387 در سواحل بندرعباس با استفاده از روش زمین‌آماری مناسب

فاطمه میرزااسماعیلی

Impact of Climate Change on Fisheries and Aquaculture Activities in Southern Iraq

Nader Abed Salman Abo-Tubikh

ارزیابی تاثیر پارامترهای اقلیمی بر صید بیست ساله میگوهای تجاری با استفاده از آزمون مولفه های اصلی

سیامک بهزادی

تاثیرات احتمالی تغییرات اقلیمی بر ماهی صبور منطقه خلیج فارس

الهام جرفی

مروری بر اثر گرمایش جهانی بر سفید شدگی مرجانی جهان و خلیج فارس

محمد شریف رنجبر

ارتباط عوامل فیزیکی و کلروفیل با ترکیب کونه ای ماهیان کفزی در ابهای هرمزگان

رضا دهقانی

نقش محیط های آبی در افزایش یا کاهش برخی گازهای گلخانه ای طی شرایط تغییر اقلیم

حسن نصراله زاده ساروی

مشاهده تغییرات زمانی متغیرهای آب و هوایی و هیدرولوژیکی در دوره باند مدت در زیر حوضه میقان اراک

انصافی مقدم طاهره

تأثیر تغییرات مساحت تالاب هورالعظیم بر حضور ماهیان

هوشنگ انصاری

تاثیر دو طرفه گیاهان دریایی و تغییر اقلیم

محمود حافظیه

تاثیر کاهش دبی رودخانه ها بر ترکیب گونه ای جوامع زئوپلانکتونی در مناطق مصبی سواحل خوزستان

سیمین دهقان مدیسه

مدیریت بهره برداری پایدار اکوتوریسم مناطق ساحلی با توجه به تغییرات اقلیمی در ایران

نیکنام مریم

نقش سازمان هواشناسی در شناسایی و پیش بینی عددی پدیده های ناشی از تغییر اقلیم در دریا ها ومحیط های اقیانوسی مجاور کشور

دکتر بهزاد لایقی

تشخیص زیستگاه های مطلوب ذخایر ساردین و موتو ماهی با استفاده از داده های محیطی دریا در آبهای ساحلی استان هرمزگان

دکتر علی سالارپوری