برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
800,000 ریال
شرکت کنندگان محترم برای پرداخت هزینه شرکت در همایش، می­بایست مبلغ ثبت نام را به حساب شماره 777610842 به نام حساب کشاورزی به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی نزد بانک کشاورزی یا شماره شبا 090160000000000777610842 IRبانک کشاورزی واریز و فیش واریزی را در سامانه بارگذاری نمایند.
2
1,200,000 ریال
شامل بسته همایش ، پذیرایی و گواهی نامه می باشد
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
خدمات
1
800,000 ریال
هزینه یک شب اقامت (ظرفیت محدود می باشد)