برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
800,000 ریال
شرکت کنندگان محترم برای پرداخت هزینه شرکت در همایش، می­بایست مبلغ ثبت نام را به حساب شماره 777610842 به نام حساب کشاورزی به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی نزد بانک کشاورزی یا شماره شبا 090160000000000777610842 IRبانک کشاورزی واریز و فیش واریزی را در سامانه بارگذاری نمایند.
2
1,200,000 ریال
شامل بسته همایش ، پذیرایی و گواهی نامه می باشد
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
خدمات
1
500,000 ریال
در راستای رفاه حال شرکت کنندگان در همایش اجرایی تصمیم گرفت اقامت شرکت کنندگان در مهمانسرای تحت پوشش به ازای دریافت 500 هزار ریال به ازای هر شب اقامت را تقبل کند.ضروری است افراد متقاضی مبلغ مورد نظر را با توجه به محدودیت ظرفیت مهمانسرا تا تاریخ 20/ 2 / 97 به حساب شماره 777610842 به نام حساب کشاورزی به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی نزد بانک کشاورزی یا شماره شبا 090160000000000777610842 IRبانک کشاورزی واریز و فیش واریز وتصویر فیش واریزی به ایمیل ذیل ارسال گردد. info@pgoseri.ac.ir هزینه یک شب اقامت (ظرفیت محدود می باشد)