برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مدل سازی مطلوبیت زیستگاه ماهی (EFH modeling) با استفاده از داده های محیطی
1397-02-25 15:00-16:35
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان 30
هزینه ثبت نام دانشجویان 500,000 ریال
هزینه شرکت کنندگان آزاد 500,000 ریال
0 مدرس: جناب آقای دکتر علی سالارپوری عضو محترم هیات علمی و رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
2 مدل سازی تغییر اقلیم
1397-02-25 16:30-18:00
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان 30
هزینه ثبت نام دانشجویان 500,000 ریال
هزینه شرکت کنندگان آزاد 500,000 ریال
0 مدرس: جناب آقای جناب آقای دکترخورانی عضو محترم هیات علمی دانشگاه هرمزگان
3 تکنولوژی های نوین در سیستمهای پایش آنلاین پیکره های آبی
1397-02-26 11:00-12:30
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان 30
هزینه ثبت نام دانشجویان 500,000 ریال
هزینه شرکت کنندگان آزاد 500,000 ریال
0 جناب آقای مهندس بابک شرکتی کارشناس محترم شرکت بدرآذین بنا
4 جنبه های اقتصادی و مدیریتی پدیده تغییر اقلیم در بخش آب
1397-02-26 15:00-16:30
30
هزینه ثبت نام دانشجویان 500,000 ریال
هزینه شرکت کنندگان آزاد 500,000 ریال
0 مدرس :جناب آقای دکتر علیرضا مساح بوانی عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.