برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مدل سازی مطلوبیت زیستگاه ماهی (EFH modeling) با استفاده از داده های محیطی
1397-02-25 15:00-16:35
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان 30
هزینه ثبت نام دانشجویان 500,000 ریال
هزینه شرکت کنندگان آزاد 500,000 ریال
0 مدرس: جناب آقای دکتر علی سالارپوری عضو محترم هیات علمی و رئیس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
2 مدل سازی تغییر اقلیم
1397-02-25 16:30-18:00
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان 30
هزینه ثبت نام دانشجویان 500,000 ریال
هزینه شرکت کنندگان آزاد 500,000 ریال
0 مدرس: جناب آقای جناب آقای دکترخورانی عضو محترم هیات علمی دانشگاه هرمزگان
3 تکنولوژی های نوین در سیستمهای پایش آنلاین پیکره های آبی
1397-02-26 11:00-12:30
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان 30
هزینه ثبت نام دانشجویان 500,000 ریال
هزینه شرکت کنندگان آزاد 500,000 ریال
0 جناب آقای مهندس بابک شرکتی کارشناس محترم شرکت بدرآذین بنا
4 جنبه های اقتصادی و مدیریتی پدیده تغییر اقلیم در بخش آب
1397-02-26 15:00-16:30
30
هزینه ثبت نام دانشجویان 500,000 ریال
هزینه شرکت کنندگان آزاد 500,000 ریال
0 مدرس :جناب آقای دکتر علیرضا مساح بوانی عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران